لیست مقالات دانشجویی رشته های دانشگاهی

مقالات فارسی و لاتین کل برنامه ها و مقاله های دانشگاهی و دانشجویی

ردیف

 

 

موضوع

صفحه

 

 

نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار 83 ص

 

 

كارگاه توليد نقل 93 ص

 

 

كارخانه شكلات فرمند 88 ص

 

 

شركت توليد آب معدني و خدمات رساني آن 56 ص

 

 

شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثناراي (سهامي خاص) 59 ص

 

 

شركت ايران خودرو ديزل  33 ص

 

 

شركت اشي مشي 41 ص

 

 

پروژة مالي سيستم حسابداري در بيمه

 

 

پروژة مالي پرورش ماهي 20 ص

 

 

پروژة مالي انبارداري  شركت توليد محصولات غذايي به سبز 49 ص

 

 

بررسي اقتصادي در رابطه با راه اندازي كتابفروشي 29 ص

 

 

برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري 57 ص

 

 

بخش اداري مالي مخابرات دكتر حسابي  81 ص

 

 

انبارداري شركت ماشين سازي پارس 53 ص

 

 

Project Maliتعميرگاه مركزي زرين گل 30 ص

 

 

گزارش كارورزي شركت سودا شيمي 40 ص

 

 

گزارش كار آموزي در شركت غذايي پيچك 45 ص

 

 

گزارش طراحي نظام هاي مالي شركت خاك صحرا (سهامي خاص) 86 ص

 

 

طرح احداث شركت ماكاروني 58 ص

 

 

سيستمهاي خريد و انبارداري در شركت (تجهيزات ايمني راه ها ) 72 ص

 

 

سيستم انبار و خريد در شركت تجهيزات ايمني راهها 93 ص

 

 

دانشگاههاي علوم پزشكي (به صورت فرضي) 102 ص

 

 

پروژه مالي دوره كارداني در شركت ماشين سازي و سيم و كابل سازي حسا 161 ص

 

 

پروژة مالي كارخانه برق شهري 115 ص

 

 

بررسي مالي مجتمع صنعتي سيمان آبيك (پايان نامه دورة كارشناسي) 150 ص

 

 

 

حسابـداري و اقتــصاد                                                         

                              مسائل جاري در حسابداري (ساختار سرمايه)          35         

                              تجزيه و تحليل فرآيند فروش خودرو در شركت ايران خودرو ديزل        102       

                              چرخه بازرگاني حسابداري      67         

                              تأسيس شركت حسابرسي         71         

                              حسابداري مالي        24         

                              بورس      50         

                              بازاريابي و فروش   10         

                              ساختار سرمايه شركتها و بررسي كاهش آن(بدون فهرست)     32         

                              پول و بانكداري (رشته اقتصاد كار و بهره وري)     150       

                              بازارهاي الكترونيكي (تأثير و تبعات)       45         

                              بانكداري اينترنتي     123       

                              اثرات نااطميناني توليد ناخالص داخلي و تورم بر منابع و مصارف بانك رفاه           200       

                              مقايسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه   29         

                              اصول حسابداري 1 و 2         30         

                              پول و بانكداري        145       

                              حسابداري صنعتي و هزينه‌يابي استاندارد و تجزيه و تحليل انحرافات       260       

                              حسابداري دولتي      87         

                              گزارشگري مالي و حسابداري XBRL      15          

                              بررسي خصوصي‌سازي در آموزش عالي              22         

                              نظريه نظام جهاني در حوزه توسعه اقتصاد جهاني   20         

                              صورت موجودي عرضه و تقاضاي مستقل             50         

                              بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين (غيردولتي- سهامي عام)          98         

                              سيستم‌هاي حسابداري مالي       22         

                              "جهاني شدن و تجارت جهاني در سه كشور بحرين، روسيه و هند (رشته مديريت)"               20         

                              سود بانكي و بررسي كاستن نرخ بهره بانكي            22         

                              بانكداري الكترونيك در كشور سوئيس      14         

                              بررسي دايره حسابداري شعب بانك‌ها (پروژه مالي – حسابداري)           218       

                              بررسي مقايسه‌اي رابطه بين سود هر سهم (EPS) و نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شركت‌هاي پديرفته شده در بورس تهران (رشته حسابداري)    80         

                              بانكداري الكترونيك   12         

                              روش‌هاي هزينه‌يابي مؤسسات توليدي (رشته حسابداري)        35         

                              بررسي مقايسه‌اي رابطه بين سود هر سهم (EPS) و نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران  87         

                              روش‌هاي هزينه‌يابي و مؤسسات توليدي   34         

                              طراحي سيستم ارزيابي مناقصه كنندگان در طرح‌هاي عمراني 43         

                              دولت الكترونيك در عصر مجازي           22         

                              اشتغال و بيكاري      29         

                              اجزاي تجارت الكترونيكي و مدل‌هاي مختلف آن      33         

                              پول و بانكداري        23         

                              حسابرسي 46         

                              تأثير گزارشات حسابرسي بر قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران               94              

                              بررسي ساختار سرمايه و منابع تأمين مالي بانك ملت و راههاي بهينه كردن آن       140       

                              گزارش كارآموزي حسابداري  14         

                              بررسي تطبيقي مباني نظري توسعه اقتصادي در غرب با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران            51              

                              بررسي ساختار سرمايه و منابع تأمين مالي بانك ملت و راههاي بهينه كردن آن       160       

                              تحقيقات بازاريابي استان مازندران در صنعت روغنهاي روانكار (پروژه كارآفريني)              24         

                              بهره و حسابداري تورم            22         

                              تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني رشته حسابداري) 59         

                              اقتصاد و كاپيتاليسم   37         

                              بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنعت تراكتورسازي ايران               168       

                              بررسي جايگاه ايران در بازار جهاني نفت              53         

                              بهره‌وري ميزان توليد و سنجش آن و مفهوم ارزش افزوده      16         

                              حسابداري شهرداري (كارآموزي)           77         

                              فاصله طبقاتي          27         

                              بورس      71         

                              نگرشي بر سيستم حسابداري منطقه 11 (كارآموزي)              96         

                              اقتصاد سياسي رسانه‌ها            40         

                              تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي شركت ماني لذيذ و ارائه تحليل‌هاي مديريتي         116       

                              تورم        43         

                              آشنايي با بانك جهاني               16         

                              فاصله طبقاتي          25         

 

 

 

 

 

 

 


 

ردیف

 

 

موضوع

صفحه

 

 

بانك صادرات 54 ص

 

 

بانك رفاه 85 ص

 

 

امورمالي در صنعت برق (به صورت فرضي( 123 ص DVD 2

 

+ نوشته شده در  2010/11/14ساعت 22  توسط دانش پژوه  |